W świetle polskiego prawa immisje to nic innego, jak zakłócanie spokoju i życia na naszej nieruchomości, które jest wynikiem działania sąsiadów podejmujących działania (np. budowlane), które utrudniają nam życie, pracę i odpoczynek. Kiedy zwykła rozmowa o problemie nie wystarcza, pozostaje wejście na drogę prawną i dochodzenie swoich praw. Fachowo w języku prawnym immisje oznaczają naruszenie nakazu powstrzymywania się od działań, które zakłócają życie na nieruchomości sąsiedniej. Miarę czynnika zakłócającego odnosi się do panujących w danej okolicy stosunków miejscowych oraz społeczno-gospodarczego przeznaczenia określonej nieruchomości. W takiej sytuacji możemy się starać o odszkodowanie za immisje. Mamy prawo dochodzić przywrócenia stanu pierwotnego, korzystania z naszej nieruchomości w sposób zgodny z naszą wolą. Uciążliwe czynniki z sąsiedniej nieruchomości stanowią przeszkodę w swobodnym korzystaniu z naszej posesji. W pozwie o odszkodowanie za immisje powinny się znaleźć najważniejsze informacje ułatwiające lokalizację naszej nieruchomości (nr ew. działki oraz nr księgi wieczystej, w której wpisana jest nieruchomość, dokładny adres – ulica, nr domu, miejscowość, kod). Należy poprawnie i fachowo sformułować swoje żądanie nakazujące pozwanemu zaprzestanie działań zmierzających do naruszenia naszych praw, do przywrócenia stanu poprzedniego sprzed immisji. Można powołać się w uzasadnieniu na prawo własności i należy również oszacować wartość przedmiotu sporu. Pomoc kancelarii prawnej specjalizującej się w tego typu sprawach ułatwi nasze starania o odszkodowanie za immisje.